EU socialni skladi
RS ministrstvo DDSE

Predstavitev delavnic


Delavnice, ki jih ponujamo, sodijo v 3 vsebinska področja: psihosocialno delovno okolje, prehranski vidik, telesni vidik.
 

PSIHOSOCIALNO DELOVNO OKOLJE

Delavnica o stresu, doc. dr. Ana Arzenšek

Udeleženci bodo najprej identificirali lastne stresne vzorce in področja v življenju, ki jim povzročajo največ stresa. Doživljanje stresa bodo povezali z občutkom lastne vrednosti in pripisane vrednosti drugih ljudi in z zmožnostjo za iskanje pomoči pri delu. Udeleženci bodo nato spoznali nekaj tipičnih tehnik za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu.

Kadrovske strategije do starejših zaposlenih, izr. prof. dr. Klemen Širok

Prvi del delavnice je namenjen pregledu kadrovskih strategij. V drugem delu bomo z udeleženci delavnice skupaj identificirali ukrepe, ki nakazujejo največji potencial za podjetje in oblikovali izvedbeni načrt za njihovo uvedbo. V okviru delavnice bomo udeležencem predstavili tudi temelje managementa sprememb.

Komunikacija, doc. dr. Katja Pesjak

Naša življenja, doživljanja, osmišljanja realnosti, produktivnost itd. so v mnogočem odvisna od komunikacijskih spretnosti, ki jih (n)imamo. Komuniciranje je osrednja socialna dejavnost ljudi – a) veliko večino življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ali s samim seboj, b) je univerzalna dejavnost in del skorajda vseh ostalih dejavnosti, c) komuniciranje je edini način, da spoznamo kdo smo in, da to povemo drugim. Na delovnem mestu naj bi izbrali način komuniciranja, s katerim dosežemo zastavljeni cilj, zato je delavnica namenjena ozaveščanju našega sloga komuniciranja in utrjevanju komunikacijskih spretnosti

Stališča do starejših, izr. prof. dr. Mirna Macur

Živimo v družbi, ki glorificira mladost in mlade, demografski trendi pa kažejo drugačno in obratno sliko: smo del starajoče družbe in vse večji delež zaposlenih je star 45+. Namen delavnice je – a) prepoznati lastna stališča do starejših, b) prepoznati vrednote in delovne sloge različnih generacij, ki sodelujejo na delovnem mestu, c) prepoznati pomen medgeneracijskega sodelovanja in doprinosa starejše generacije, d) spoznati uspešne strategije prilagajanja podjetij staranju delovne sile: prilagoditvene prakse, razvojne prakse in ponujanje izhoda do upokojitve.

Absentizem, prezentizem pri starejših zaposlenih, dr. Marjeta Logar

Starejši zaposleni ne pričakujejo samo plače, ampak tudi »srčiko« svojega dela. V primeru nezadovoljstva se zatekajo v absentizem ali nasprotno – prisotnost na delovnem mestu za vsako ceno – t. i. prezentizem. Gašenje po požara ni dobra strategija. Namen delavnice je poiskati odgovore na vprašanja: Kako pristopiti k pozitivnim spremembam? Kako izdelati protokol o spremljanju izostankov, izobraževati zaposlene, ponuditi priložnost, se pogovoriti o težavah? Kako izboljšati toliko opevano »organizacijsko klimo«? Kako poskrbeti za zdravje?


PREHRANSKI VIDIK

Načrtovanje prehrane in upoštevanje prehranskih smernic, Simona Perčič dr.med., specialist javnega zdravja

Delavnica po osvetlila dejstva (ne)zdravega prehranjevanja in njegove posledice na zdravje človeka nato pa bo udeležence naučila 12-ih korakov zdravega prehranjevanja.

Delavnice za kuhinje v podjetjih, doc. dr. Mojca Stubelj

Delavnice so namenjene vodjem kuhinj, kuharjem in vsem ki načrtujejo jedilnike za prehrano zaposlenih. Na delavnicah se naučimo pomembna dejstva o prehrani ter kaj lahko naredimo, da izboljšamo ponudbo prehrane na delovnem mestu. Zdrava, uravnotežena prehrana je temelj zdravja delavcev ter izboljša koncentracijo med delom, sposobnost reševanja težav in produktivnost.


TELESNI VIDIK

Gibanje in ergonomska ureditev delovnega mesta, doc. dr. Matej Voglar in Denisa Manojlović mag. fiziot.

Gibanje in ergonomska ureditev delovnega mesta je pogoj zdravega, prijetnega in spodbujajočega delovnega okolja. Delavnice so namenjene ozaveščanju o pomembnosti gibanja kot preventivnega ukrepanja tako na sedečih, kot tudi na fizično zahtevnih delovnih mestih. Spoznali bomo mehanizme nastanka bolečine in ukrepe, s katerimi lahko preprečimo nastanek mišično-skeletnih težav povezanih s (pre)obremenitvami na delovnem mestu. Podali bomo priporočila za ergonomsko ureditev delovnega mesta z namenom zmanjšanja tveganja za nastanek težav in bolečine. V zaključnem delu bodo zaposleni seznanjeni s praktičnimi priporočili za izvajanje aktivnih odmorov, prilagojenih zahtevam posameznega delovnega mesta.