EU socialni skladi
RS ministrstvo DDSE

O projektu


Združeni ukrepi za vitalnost (starejših) delavcev.
Star-Vital 1
Projekt gradi na konceptu zdrave organizacije in na modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Ta koncept opredeljuje štiri dimenzije zdravega delovnega okolja, na katerih je treba načrtno in kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah:

• fizično delovno okolje,
• psihosocialno delovno okolje,
• osebni zdravstveni viri delavca,
• sodelovanje organizacij z lokalnim in širšim družbenim okoljem.

Osrednji namen projekta je vzpostavljanje zdravega delovnega mesta, kjer zaposleni in delodajalec skupaj sodelujeta pri izboljševanju varovanja in promocije zdravja, z namenom zagotavljanja trajnostnih delovnih mest, zdravja in dobrega počutja zaposlenih.
V okviru projekta smo partnerji na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi delavci za delodajalce v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Projekt je usmerjen v doseganje večje osveščenost in usposobljenost delodajalcev in zaposlenih z namenom dviga pripravljenosti in zavzetosti za izvajanje ukrepov na področju promocije in varovanja zdravja na delovnem mestu.
Star-Vital 2
Star-Vital 3
V okviru projekta smo partnerji na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi delavci za delodajalce v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Projekt je usmerjen v doseganje večje osveščenost in usposobljenost delodajalcev in zaposlenih z namenom dviga pripravljenosti in zavzetosti za izvajanje ukrepov na področju promocije in varovanja zdravja na delovnem mestu.

Kje in kdaj poteka?


Do septembra 2022 bomo projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v kohezijski regiji Zahodna Slovenija s projektom podprli 80 podjetij, od tega 70 malih in srednje velikih ter 10 velikih.