Zakaj sodelovati


Ponujamo strokovne rešitve
Star-vital zakaj
 • Tick Vodeni program aktivnosti pod budnim očesom izvajalcev (fizioterapevt, psiholog, dietetik,...)
 • Tick Informacijska platforma za spodbujanje k manjšim spremembam življenjskih navad, ki vodijo k izboljšanju zdravja
 • Tick Informacijsko gradivo: programi dela, video napotki, slikovni materiali
 • Tick Organizirane delavnice kot podpora pri uvedbi ukrepov za prilagoditve delovnih mest (na željo podjetja)
Star-vital zakaj
 • Tick Brezplačna analiza obstoječega stanja na področju varovanja in promocije zdravja
 • Tick Identifikacija ključnih priložnosti za izboljšave s poudarkom na absentizmu
 • Tick Podjetju prilagojeni ukrepi na področjih ergonomije, obvladovanja stresa, komunikacije, prehrane in podaljševanje delovne aktivnosti starejših
 • Tick Brezplačna usposabljanja za vodje ter odgovornih za izvajanje ukrepov
 • Tick Strokovna podpora, pomoč ter prilagojena orodja za spremljanje stanja
Star-Vital zakaj
 • Tick Podaljševanje delovne aktivnosti starejše delovne sile, oblikovanje podpornih politik
 • Tick Vzpostavljene praks oblikovanja inkluzivnega in podpornega delovnega okolja za starejše delavce
 • Tick Splošna ozaveščenost o zdravem življenjskem slogu
 • Tick Oblikovanje aplikativnega in uporabnega modela aktivnega in zdravega staranja
 • Tick Sistemske spremembe v delovanju organizacij, zniževanje stroškov absentizma

Preverjeno s strani znanosti?


Star-Vital zakaj
Zaradi velikih, z delom povezanih zdravstvenih težav so se pojavile številne težnje po izboljšanju delovnih pogojev in vzpostavitvi bolj zdravih delovnih mest, kar lahko pripomore k izboljšanju zdravja starejših delavcev in posledično k dvigu zaposlitvene stopnje starejših in nižjemu absentizmu. K izvajanju aktivnosti z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest morajo odgovorno pristopiti tako posamezniki, podjetja kot država. Zdravje zaposlenih bo v prihodnosti eden od vidikov, ki mu bodo vodje v podjetjih zagotovo posvečali več pozornosti.

Aktivnosti projekta predstavljene na spletni strani so zasnovane po Modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Inovativni pristop za spodbujanje in spremljanje zdravega življenjskega sloga zaposlenih predstavlja elektronska učna platforma, ki zagotavlja kontinuirane aktivnosti za spreminjanje življenjskega sloga zaposlenih v podprtih organizacijah in takojšnje povratne informacije o dejanski aktivnosti zaposlenega pri spreminjanju vedenja. Informacijska platforma namreč temelji na t.i. customer relations managmement (CRM) rešitvi, ki že v osnovi omogoča sodoben trženjski pristop h komuniciranju in prepričevanju strank, da spremenijo svoje vedenje. Če številni dosedanji pristopi in ukrepi, izvedeni v Sloveniji, temeljijo na t.i. pull pristopu, kjer ponujene vsebine pasivno čakajo na morebiten interes odjemalcev, ePlatforma pa po drugi strani dodatno prinaša push pristop, s katerim segmentirane zaposlene (glede na ugotovljene potrebe) s prilagojenimi komunikacijskimi kampanjami aktivno nagovarjamo in spodbujamo k spremembi vedenja.

Preverjeno s strani znanosti?


Aktivnosti projekta so zasnovane po Modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Delavnice in svetovanja izvajajo priznani strokovnjaki, ki poleg redne prakse tudi poučujejo v visokem šolstvu. Inovativni pristop za spodbujanje in spremljanje zdravega življenjskega sloga zaposlenih predstavlja elektronska učna platforma, ki zagotavlja kontinuirane aktivnosti za spreminjanje življenjskega sloga zaposlenih v podprtih organizacijah in takojšnje povratne informacije o dejanski aktivnosti zaposlenega pri spreminjanju vedenja.

Informacijska platforma temelji na CRM rešitvi, ki že v osnovi omogoča sodoben trženjski pristop h komuniciranju in prepričevanju strank, da spremenijo svoje vedenje. Če številni dosedanji pristopi in ukrepi, izvedeni v Sloveniji, temeljijo na t.i. pull pristopu, kjer ponujene vsebine pasivno čakajo na morebiten interes odjemalcev, ePlatforma po drugi strani dodatno prinaša push pristop, s katerim segmentirane zaposlene (glede na ugotovljene potrebe) s prilagojenimi komunikacijskimi kampanjami aktivno nagovarjamo in spodbujamo k spremembi vedenja.
Star-Vital zakaj
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo