EU socialni skladi
RS ministrstvo DDSE
konferenca

Konferenca je potekala v okviru projekta »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev« in je obravnavala vse vidike starosti delovno aktivne populacije, zato smo k udeležbi povabili strokovnjake iz različnih strokovnih in raziskovalnih področij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z varovanjem in promocijo zdravja delovno aktivnih.

Konferenco smo posneli. Prispevki so brezplačno na voljo na spletu.

POGLEJTE SI KONFERENČNE PRISPEVKE

Za dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu: conference@fvz.upr.si

Zakaj sodelovati v projektu?


  • TickBrezplačna analiza stanja, strokovna podpora in prilagojena orodja na področju varovanja in promocije zdravja
  • TickPodjetju prilagojeni ukrepi na področjih ergonomije, obvladovanja stresa, komunikacije, prehrane in podaljševanje delovne aktivnosti
  • TickBrezplačna usposabljanja za vodje in promotorjev zdravja
  • TickVodeni program aktivnosti pod budnim očesom izvajalcev (fizioterapevt, psiholog, dietetik, ...)
  • TickInformacijska platforma in delavnice za spodbujanje k manjšim spremembam življenjskih navad delavcev
Star vital zakaj

Komu je namenjen STAR-VITAL?


Star vital mala in velika podjetja
mala in velika podjetja
Star vital starejši delavci
(starejši) delavci
Star vital delovna mesta
različna delovna mesta
Star vital delo

Namen projekta


je vzpostavljanje zdravih in trajnostnih delovnih mest kot odgovor na problem staranja delovne sile v Sloveniji, ob ohranjanju učinkovitosti podjetij in zagotavljanju dobrega počutja zaposlenih.
Več o projektu vektorvektor
Dvignite učinkovitost, zmanjšajte absentizem


Sodelujte v projektu