Konferenca

Program konference


Posamezne prispevke si lahko ogledate tako, da kliknete na ikone predvajalnik objavljene v programu.
Presentations can be seen by clicking predvajalnik inside the program.

Podroben program konference s seznamom govorcev in seznamom posnetkov posameznih prispevkovprogram

Zbornik povzetkov z recenzijo in zbornik prispevkov konference sta objavljena na spletni strani http://www.hippocampus.si/isbn/zdravstvene-vede/
  • Petelin, Ana, ur., 2020. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age population: Zbornik/Proceedings.
  • Petelin, Ana, ur., 2020. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age population: Zbornik povzetkov z recenzijo/Book of Abstracts.
8:30 - 8:40
Otvoritev spletne konference / Opening of the Online Conference
8:40 – 9:40
Plenarna predavanja 1. del / Plenary lectures 1st part - Prispevki / Presenters
9:40 – 9:45
Odmor / Short break
9:45 – 13:00
Sekcije 1. del / Sections 1st part

9:45 – 11:15
Sekcija 1 / Section 1


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 2 / Section 2


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 3 / Section 3


UPORABA IKT NA PODROČJU ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 4 / Section 4


FIZIOTERAPEVTSKE IN KINEZIOLOŠKE PRILOŽNOSTI PRI DELOVNO AKTIVNI POPULACIJI /

OPPORTUNITIES IN PHYSIOTHERAPY AND KINESIOLOGY FOR THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters


11:30 – 13:00
Sekcija 5 / Section 5


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 6 / Section 6


PREHRANA IN HIDRACIJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

NUTRITION AND HYDRATION OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 7 / Section 7


UPORABA IKT NA PODROČJU ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 8 / Section 8


KOMBINIRANA SEKCIJA /

PRESENTATIONS FROM DIFFERENT THEMATIC SECTIONS

Prispevki / Presenters

13:00 – 13:30
Odmor – predstavitev posterjev / Break – poster presentations - Prispevki / Presenters
13:30 – 14:30
Plenarna predavanja 2. del / Plenary lectures 2nd part - Prispevki / Presenters
14:35 – 16:05
Sekcije 2. del / Sections 2nd part

Sekcija 9 / Section 9


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 10 / Section 10


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 11 / Section 11


OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

MAINTAINING AND PROMOTING HEALTH OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

Sekcija 12 / Section 12


PREHRANA IN HIDRACIJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE /

NUTRITION AND HYDRATION OF THE WORKING-AGE POPULATION

Prispevki / Presenters

16:10 – 17:10
Okrogla miza / Round table

Gostje okrogle mize STAR VITAL - ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE bodo:

Mag. Ana VODIČAR, direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
mag. Katja RIHAR BAJUK, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
mag. Dean PREMIK, direktor sektorja za izvedenstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
Metka TERŽAN, dr. med., spec. med. dela in športa, Univerzitetni rehabilitacijski center Slovenije - Soča;
Tanja Mate, dr. med., sekretarka, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje;
izr. prof. dr. Klemen ŠIROK, vodja projekta STAR VITAL, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

Okroglo mizo bo moderirala Karin Elena SÁNCHEZ, zunanja svetovalka, coach, mentorica in izobraževalka pri projektu STAR VITAL, direktorica KAETRIDE