Usposabljanje, svetovanje in neposredne intervencije lahko tudi v vašem podjetju


Objavljeno: 28. 04. 2022     Avtor: doc. dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
star vital-april
Ekipa projekta STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev že dalj časa v sodelujočih slovenskih podjetjih izvaja ukrepe usposabljanja, svetovanja in neposrednih intervencij spreminjanja pogojev dela ter individualnih virov zaposlenih za aktivno in zdravo staranje v delovnem okolju.

Ukrepi so se izvajali v obliki delavnic in svetovanj v sodelujočih podjetjih ter preko oblikovane spletne platforme. Štiri vsebinska področja – ergonomija, stres, komunikacija in prehrana – so bila naslovljena skozi tri smeri:
1) usposabljanje, informiranje in ozaveščanje o pomenu zdravega in aktivnega staranja;
2) podpora podjetjem pri uvajanju sprememb v prakso;
3) izvajanje aktivnosti za pomoč pri reorganizaciji delovnega okolja in opolnomočenju zaposlenih v podjetju.

V tem prispevku izpostavljamo komunikacijo. Delovno okolje in medsebojni odnosi na delovnem mestu dokazano vplivajo na zdravje zaposlenih. Komunikacija je pomemben element delovnega okolja in odnosov, torej je ena izmed številnih psihosocialnih dejavnikov, ki vplivajo na zaposlene na njihovih delovnih mestih.
Sodelujoča podjetja na delavnicah na temo komunikacije so izrazila interes po informacijah in znanju o tem, kako spodbuditi ustrezne načine komunikacije, večjo pogostost komunikacije in spremembo dojemanja pomena komunikacije za uspešno delo. Delavnice so bile vsebinsko vezane na področje verbalne in neverbalne komunikacije; zaznavanja, sporočanja, poslušanja ter odzivanja; na temo motenj v komuniciranju; dejavnikov uspešne komunikacije; medosebnega ter učinkovitega komuniciranja.
V projektu STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev se zavedamo, da podjetja vlagajo resurse v komuniciranje navzven, zagotovo pa podjetje ne sme zanemariti notranje komunikacije. Ovire v komunikaciji na delovnem mestu je potrebno odpraviti in uvesti nove učinkovite vzorce. Učinkovite komunikacijske strategije in prakse igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju vrhunskih rezultatov podjetja. Brez pretoka informacij, znanja in razumevanja so pogoji za uspeh dosti manj obetavni.
Učinkovite komunikacijske strategije pomenijo izmenjavo jasnih in konsistentnih sporočil med vsemi deli podjetja; preprostost, neposrednost in hitrost pretoka informacij; človeškost in prijaznost; kombiniranje različnih komunikacijskih kanalov; klimo zaupanja in odprtosti ... Seveda vse našteto ne zadošča, če nimate potrebnih komunikacijskih spretnosti. Vedite, da se je učinkovitega komuniciranja moč naučiti. Kajti, bolj kot bodo delavci zadovoljni, manj energije in kadra bo potrebnih, da boste posameznike motivirali in jih skupaj z vami pripeljali do želenega cilja.
Tako kot ostale vsebinske delavnice v sodelujočih podjetjih je bila tudi delavnica na temo komunikacije oblikovana z namenom, da pripomore k zagotavljanju izboljšav v podjetjih. Izboljšave oz. prilagoditve so nujne, saj se danes soočamo s socio-ekonomskim okoljem, ki nas postavlja pred številne izzive in zahteva od vsakega podjetnika neomajno zavedanje, da lahko s pravimi intervencijami poskrbi za podjetje in zaposlene.
Štiri vsebinska področja – ergonomija, stres, komunikacija in prehrana – ki jih projekt uporablja za doseganje izboljšav v podjetjih, so področja, ki so usmerjena v ljudi in njim namenjena. Vsebinsko so zbrana na spletni platformi projekta in so na voljo vsem vam, ki želite ali potrebujete podporo. Združeni ukrepi predstavljajo celostni pristop do zaposlenih.
 
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo