Znaki stresa 

Praktični vaji

Čas za vaji: 6 minuti


VAJA1: Zgoraj je navedenih nekaj tipičnih (a ne vseh) znakov stresa. Kako pa se pri vas kažejo znaki napetosti? Morda kje v telesu že čutite pogostejše bolečine zaradi krčenja mišic zaradi stresa ali vas boli glava. Na spodnjem prikazu človeškega telesa označite točke na vašem telesu, kjer običajno čutite, da ste izpostavljeni stresu.

VAJA2: Sedaj pomislite še na druge znake stresa. Na primer, morda se počutite preplavljeni s strahom (psihološki simptom) ali pa se izogibate druženju s prijatelji (vedenjski simptom). Na spodnje črte napišite še po 2 psihološka in vedenjska simptoma, ki pri vas kažeta na prisotnost stresa.

PSIHOLOŠKI SIMPTOMI
VEDENJSKI SIMPTOMI
 

      
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.