Zakaj premalo spimo in kako to vpliva na nas?

Članek in vaja

Čas za branje: 3 minute in čas reševanja vaje: 10 minut

Ljudje smo edina vrsta živih bitij na svetu, ki se namenoma prikrajšuje za spanec, čeprav vemo, da nam to ne koristi. Problem je v razvitem svetu že tako velik, da je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila epidemijo pomanjkanja spanja v industrializiranih državah. Sodoben način življenja, stres in tehnologija, ki vedno bolj preplavlja vse aspekte našega življenja, povzročajo, da ljudje vedno manj spimo. Danes v povprečju spimo nekaj ur manj kot so spali naši predniki pred približno sto leti. Spanje manj kot 7 ur na noč je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami. Spalni dolg se sešteva. Manj kot spimo, bolj smo utrujeni in bolj bo naše življenje naporno.

Ste mogoče radovedni in želite vedeti več o vaših spalnih navadah ter kako jih izboljšati? Želite ugotoviti, kako vaš življenjski slog vpliva na vaše spanje? Pri tem vam je lahko zelo v pomoč dnevnik spanja. V njem se vidijo določeni vzorci, ki so povezani z nespečnostjo ali ostalimi problemi s spanjem. Zato vas vabim, da poskusite narediti naslednjo vajo.

VAJA:
Dnevnik spanja si lahko sami izdelate v obliki razpredelnice, kamor vpisujete podatke o vašem spanju. Razpredelnica naj bi obsegala prostor za različne informacije o dejavnikih, ki vplivajo na vaše spanje ter oceno vašega počutja ta dan (od 1 do 10).

Lahko uporabite že vnaprej pripravljen vzorec kot je ta:

Če vam zapisovanje na papir ni blizu, na spletu obstajajo aplikacije, tudi brezplačne, s katerimi lahko v računalnik ali telefon beležite vaše spanje in vse, kar nanj vpliva.
Da bi dobili vsaj nek vpogled v vaše spalne navade, morate dnevnik spanja izpolnjevati vsaj teden dni. Po enem mesecu pa verjetno ne boste več zabeležili nekih večjih sprememb. Najbolj pomembno je, da ste konsistentni v obdobju, ko si beležite spalne navade in vsak dan redno zapisujete vse informacije, da boste dobili kar najbolj zanesljiv rezultat.
Drugi del vaje lahko izvedete, ko boste svoje spanje spremljali vsaj en teden (še bolje dva) in bo iz vašega dnevnika spanja razvidno, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na dolžino in kakovost vašega spanja. V ta namen lahko odgovorite na naslednja tri vprašanja:
  • Kaj je moja največja težava pri spanju: __________________________________________
  • Kaj lahko spremenim: _______________________________________________________
  • Česa ne morem spremeniti: __________________________________________________
Med težavami, ki se ponavadi pri tem pokažejo so najpogosteje način in čas odhoda v posteljo, nočno prebujenje iz različnih vzrokov (nočnih hrup, fiziološke potrebe,…), nepravilno prehranjevanje, zloraba zdravil in drugih snovi (kava, alkohol,…), pomanjkanje gibanja, ipd. Večino teh težav je mogoče odpraviti ali vsaj omiliti s precej enostavnimi pristopi, ki jih boste spoznali v naslednjih tednih.
Avtorica: Darinka Radoja, univ. dipl. biopsih.

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.