Vzemite si odmor

Koristni članki

Čas branja 5 minut

Minimalni odmor je sicer določen z zakonom in mora biti v 8-urnem delovniku dolg najmanj 30 minut oziroma v primeru krajšega delovnika temu ustrezen sorazmerni delež. Večina delodajalcev omogoča dodatne odmore, saj se zavedajo tako njihovega pomena za zdravje zaposlenih kakor tudi na samo produktivnost, ki se s tem ne zmanjša oziroma se pogosto celo poveča.
Odmori so najbolj togo opredeljeni v obratih, kjer je delovni proces pogojen s tempom stroja (npr. delo za tekočim trakom). V takih primerih sta poleg glavnega odmora običajno še vsaj dva krajša odmora, in sicer eden v obdobju pred glavnim odmorom in drugi v obdobju po njem. Tudi v takih okoliščinah se pogosto pojavijo nenačrtovani zastoji oziroma krajši premori, ki jih lahko izkoristite za razbremenitev med delom obremenjenih mišic in sklepov.


Še posebno pri manjših delodajalcih so pogostejši delovni procesi, ki časovno niso tako jasno opredeljeni (npr. gradbeništvo, mehaniki, storitvene dejavnosti itd.) in posledično tudi odmori niso vnaprej določeni. Prav v teh primerih je nevarnost, da se nanje tudi “pozabi”.

Priporočljiva pogostost in trajanje odmorov sta odvisna od značilnosti dela, a ne pozabite, že minuta odmora vsako uro ima pozitivne učinke!

  • Pri težjih fizičnih delih so priporočljivi pogostejši krajši odmori, ki zakasnijo pojav utrujenosti. 
  • Podobno se pogostejše krajše odmore priporoča pri ponavljajočih monotonih opravilih, še posebno, če vključujejo nadzorovanje oz. pregledovanje, ki je lahko tudi mentalno utrujajoče.
  • V primeru dela v ekstremnih razmerah (mrazu ali vročini) so običajno priporočljivi nekoliko daljši odmori, v katerih se je potrebno umakniti v zavetje.

Kako najbolje izkoristiti odmore?

  • Na delovnem mestu pretežno stojite? Odmor izkoristite, da se usedete ali vsaj kam naslonite in tako razbremenite noge.
  •  Ste med delom pogosto sklonjeni? V odmoru razbremenite hrbet tako, da se z rokami oprete na stabilno površino ter za nekaj sekund prenesete težo na roke. Medvretenčne ploščice potrebujejo le nekaj trenutkov, da se po obremenitvi povrnejo v svojo obliko.
  • Vaše delo vključuje ponavljajoče gibe rok? V odmoru na rahlo stresite roke in nežno raztegnite mišice podlakti.
  • Delate v vročini? Stopite v senco ali hladen prostor ter spijte veliko tekočine. Dehidracija lahko pripomore k razvoju resnih zdravstvenih zapletov, povezanih s povišano telesno temperaturo.


Odmor lahko izkoristite tudi za sproščen pogovor s sodelavci in s tem pozitivno vplivate na medsebojne odnose. Odmori so hkrati tudi priložnost za pogovor o opravljenih aktivnostih ter načrtovanju in usklajevanju nadaljnjega dela.

Avtorja: doc. dr. Matej Voglar, mag. kin., dipl. fiziot., in Denisa Manojlović, mag. fiziot., dipl. fiziot.


Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.