Stresorji pri delu 

Praktična vaja

Čas za vajo: 9 minut

VAJA1: Razmislite, v katerih situacijah pri vašem delu največkrat občutite vaše običajne telesne, psihološke in vedenjske znake? Kaj takrat delate, kdo je v bližini, kaj se dogaja okoli vas? Na spodnje črte opišite 3 glavne situacije, ki vam povzročajo stres v službi.

Največ stresa pri delu mi povzroča:_______________________________________________________
Veliko stresa pri delu mi povzroča:________________________________________________________
Precej stresa pri delu mi povzroča tudi:___________________________________________________


VAJA2: Poznavanje situacij, ki vam pri delu povzročajo največ stresa, je zelo koristno. Te situacije boste v naslednjih tednih spreminjali na način, da bodo za vas manj stresne. Na spodnje črte napišite nekatere značilnosti vaše stresne izkušnje. Zelo koristno je poznati vaše »rdeče gumbe za stres«, saj boste lahko le tako začeli spreminjati svoje sprožilce stresa.

Kaj je tisto, kar vam v teh situacijah povzroča največji pritisk oz. stres?
______________________________________________________________________________________________________________________

Kaj je takrat značilno za vaše misli? Kakšne so?
______________________________________________________________________________________________________________________

Se takrat pojavijo/ so prisotna kakšna čustva? Katera?
______________________________________________________________________________________________________________________

Kaj takrat naredite? Kaj je vaš najbolj tipični prvi odziv?
______________________________________________________________________________________________________________________

Kaj bi takrat želeli narediti namesto vašega tipičnega odziva?
______________________________________________________________________________________________________________________

Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.