S komunikacijo do zdravja

Čas branja 5 minut

Komunikacija je temelj celotnega vsakdanjega in družbenega življenja. Morda bi zato pričakovali, da je enostavna, pa ni. Je zapletena in zaradi možnosti različnega razumevanja se pogosto dogaja, da ustvarjamo nesporazume.
Neko stvar povemo, poslušalec posluša in si povedano predstavlja drugače, kot smo mi mislili, da si bo predstavljal, in tako prihaja do nesporazumov, frustracij in konfliktov. To običajno povzroča težave doma, na delovnih mestih, v družbi itd. Do nerazumevanja prihaja zato, ker smo si ljudje različni, prihajamo iz različnih kulturnih in družbenih okolij, imamo različne izkušnje iz preteklosti in sedanjosti, skratka – življenja prav vsakega od nas potekajo  na različnih temeljih in v različnih okoliščinah. Zavedanje vsega tega nam omogoči, da se naučimo drugačne komunikacije – take, ki bo poglobila povezave z drugimi, ustvarila večje zaupanje in spoštovanje ter izboljšala timsko delo, reševanje problemov ter socialno in čustveno zdravje kot celoto.

Ustrezna komunikacija je življenjskega pomena - poglejte si spodnji videoposnetek s klikom nanj.

Medtem ko pijete kavo, si preberite (in zapomnite) 10 zlatih pravil komunikacije.

SPRETNOSTI GOVORJENJA
 1. Odprite se. Povejte neposredno, kar želite povedati. Le na tak način lahko preprečite nepravilna sklepanja poslušalcev oz. ti. »branje misli«.
 2. Govorite v 1. osebi. Govorite o SVOJIH LASTNIH mislih, občutkih itd. Ne očitajte in ne obtožujte.
 3. Govorite o konkretnih dogodkih. Izogibajte se posploševanju (npr. vedno…, nikdar…, vse…). S posploševanjem pogosto zaidete od glavne teme.
 4. Govorite o konkretnem obnašanju. Držite se pogovora o ZADEVI, ki vas moti oz. vam je všeč. Ne vpletajte v pogovor istočasno še vaših OBČUTKOV.
 5. Držite se teme. Bodite pozorni, da se lotevate le takšnih vsebin, ki so pomembne za izbrano temo pogovora.
SPRETNOSTI POSLUŠANJA
 1. Poslušajte zbrano. Pokažite, da sodelavca poslušate in da vas zanima, kaj govori.
 2. Povzemite, kar ste slišali. Če je le možno, povzemite glavne izjave govorca, tako bo obema jasno, da ste ga prav razumeli.
 3. Sprašujte odprto. Dodatna odprta vprašanja vam pomagajo govorca bolje razumeti (Npr.: Zakaj tako misliš?).
 4. Izrazite razumevanje oz. nerazumevanje.
 5. Povejte, kaj čutite. Obrambna pozicija pogosto »pokvari« vzdušje (npr.: Saj to sploh ne drži!). Namesto tega raje izrazite vaše občutke (npr.: To mi je / ni všeč, zato…).
Sedaj pa ta zlata pravila uporabite v praksi.
 1. Postavite se eden proti drugemu in si v skladu s komunikacijskimi pravili govorca in poslušalca povejte izmišljen scenarij - Kako povedati šefu, da vas stres (ki ga on vrši) ubija.
 2. Sedaj pa s partnerjem zamenjajta vlogi in odigrajta naslednji namišljen scenarij: prepričati zakonskega partnerja, da opusti zdravju škodljivo prehrambeno navado oziroma razvado.
Avtorji: 
 • doc. dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
 • Engl in Thurmeier, Kako govoriš z menoj?

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.