Razvoj zdravega psihosocialnega delovnega okolja v 5 korakih

Članek

Čas branja 1 minuta

V nadaljevanju najdete praktične nasvete o tem, kako ustvariti zdravo psihosocialno okolje v vašem podjetju. Postopno vas bomo vodili skozi 5–stopenjski model, ki vam bo pomagal najti orodja, s katerimi boste ustvarili okolje brez psihosocialnih tveganj. Pomembno je dodati, da metode, ki jih boste spoznali v prihodnjih tednih, niso obvezne – vi sami se boste odločili, kaj najbolje deluje v vašem podjetju.

1. PRIPRAVA – V tem koraku se boste odločili, kdo bo vodil proces, pregledali boste obstoječe vire, presodili, na kak način boste o procesu obveščali zaposlene in se odločili o hitrosti ukrepov.
2. OCENA TVEGANJ – V tem koraku boste identificirali psihosocialna tveganja v podjetju in postavili prioritete glede zadev, ki jih boste najprej reševali.
3. AKCIJSKI NAČRT – V tem koraku se boste odločili, katere korake boste naredili, da bi zmanjšali psihosocialna tveganja, in naredili akcijski načrt.
4. IZVEDBA – V tem koraku boste izvedli in spremljali potek dela.
5. EVALVACIJA – V tem koraku boste ocenili, ali ste dosegli zastavljene cilje in ponovno preverili morebitna obstoječa psihosocialna tveganja ter naredili nov akcijski načrt.


RAZVOJ ZDRAVEGA PSIHOSOCIALNEGA OKOLJA V PODJETJU

Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM, povzeto po brošuri OSHA

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.