Povežite se z ljudmi 

Praktična vaja

Čas za vajo: 2 minuti

Dobri odnosi s člani družine, prijatelji ali drugimi bližnjimi osebami so zelo pomembni. Sprejemanje pomoči in podpore tistih, ki jih skrbi za vas in vas bodo poslušali, krepi psihično odpornost. Mnogi ljudje, ki so doživeli tragedije, poročajo o tem, da so takrat močno poglobili odnose s svojimi bližnjimi.


VAJA: Spodaj navedite imena 3 oseb, ki vam nudijo oporo, ko greste skozi težka obdobja:
1)_________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________


Imate težave pri identifikaciji 3 oseb, ki vam nudijo podporo, ko greste skozi težko obdobje? Nekaterim ljudem pomaga, če so dejavni v civilnih skupinah, verskih organizacijah ali drugih združenjih.

Tudi v vaši soseski verjetno obstajajo ljudje, s katerimi lahko navežete stike. Na tak način najdete sorodne ljudi, s katerimi se lahko povežete. Naredite načrt, koga boste že danes poklicali in obudili stike. Domislite se tudi načina, kako lahko vi pomagate drugim ljudem, ko so v stiski.
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.