Pot k vitalnosti zaposlenih

Koristni članki

Čas branja 1 minuta

Pred začetkom uvajanja ukrepov je potrebno razumeti širši okvir – pot, ki vodi k vitalnosti zaposlenih in preplet številnih dejavnikov, ki jih je potrebno pri tem upoštevati. Spreminjanje navad in vedenj je pogosto nekaj najtežjega za posameznika. Ko gre za spreminjanje navad in vedenj na delovnem mestu – pa naj si bo to delavca ali managerja, postane zgodba še toliko bolj kompleksna.

Na spodnji sliki si poglejte pot, ki jo bomo skupaj prehodili v naslednjih dveh do treh mesecih. Zanimivo bo!

Avtor: dr. Klemen Širok, UP-FVZ

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.