Poglejte na vašo situacijo z različnih perspektiv 

Praktična vaja

Čas za vajo: 5 minut

Tudi ko se spopadate z najtežjimi situacijami, poskusite na stresno situacijo pogledati v širšem kontekstu in obdržite dolgoročno perspektivo. Izogibajte se katastrofiziranju, ker ni produktivno. Imejte zaupanje vase in v svoje notranje vire, saj bo to okrepilo vaše prepričanje o lastnih zmožnostih za reševanje problemov. Razvijanje zaupanja v vaše instinkte pomaga krepiti psihično odpornost.


VAJA: V spodnje kvadratke vpišite eno tipično stresno situacijo iz vašega življenja. Pomislite, kaj se vse lahko zgodi kot posledica tega dogodka. Nato ocenite, kako verjetno je, da se bo zgodil najhujši/najmilejši/najbolj verjetni scenarij, ki si ga predstavljate.

Pomislite tudi, s čim si boste lahko takrat pomagali, če se scenarij uresniči. Pogosto imamo ljudje že izkušnje s podobnimi situacijami, ko smo že uspešno rešili podoben problem ali pa nam lahko nekdo priskoči na pomoč, s čimer zmanjšamo stresno obremenitev. Vedno se najde pot, bi rekli optimisti!

Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.