Naredite svoj akcijski načrt za boljše spanje

Vaja

Čas za reševanje: 10 minut

Spodnji vzorec lahko uporabite za oblikovanje svojega osebnega akcijskega načrta, v katerem boste beležili težave, ki ste jih v preteklih tednih zaznali kot pomembne pri vašem spanju, glavne spremembe, ki jih želite doseči in korake, ki jih nameravate narediti, da bi to dosegli.

VAJA: V tabelo vpišite vaše ukrepe za izboljšanje spalnih navad na področjih, kjer ste zaznali, da imate pri spanju težave ali bi jih le želeli izboljšati. Po potrebi lahko v razpredelnico dodate še več vrstic ali stolpcev.

Tak načrt lahko uporabite vsakič, ko se vam bo zdelo, da imate s spanje kako težavo.

Avtorica: Darinka Radoja, univ. dipl. biopsih.

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.