Naredite akcijski načrt 

Praktična vaja

Čas za vajo: 10 minut

VAJA: V tabelo vpišite vaše ukrepe za izboljšanje psihosocialnega okolja v vašem podjetju. V tabeli je prva vrstica že izpolnjena kot primer. Po potrebi lahko v razpredelnico dodate še več vrstic ali stolpcev.

Primer akcijskega načrta:

Problem
Pomembnost
Rešitve
Kdo je odgovoren
Viri
Časovnica
Evalvacija
1. Zaposleni niso pravočasno obveščeni o spremembi urnikov dela.
Visoka.
Neposredni vodje bodo uvedli 10- minutne sestanke dvakrat na teden pred začetkom izmene, na katerih jih seznanijo s spremembami. Poleg tega bodo urniki objavljeni vsaj 3 dni pred spremembo na oglasni deski.
Vodja z neposrednim sodelovanjem zaposlenih.
Čas za 2 sestanka po 10 minut/ teden. List papirja z informacijami na oglasni deski.
Od naslednjega tedna.
Čez tri mesece pridobimo povratno informacijo od zaposlenih glede obveščenosti.
2.

3.4.


Čas za implementacijo te faze: 1 – 3 tedne.

Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM, prirejeno po brošuri Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.