Moje oaze 

Praktična vaja

Čas za vajo: 8 minut

VAJA: V spodnje okvirčke napišite, kje so  vaše osebne oaze, kjer si napolnite baterije (Kaj počnete, da si spočijete, da se dovolj naspite, kvalitetno najeste, rekreirate, se zabavate, se igrate oz. posvečate čas izključno sebi?), družinske oaze (Kdo vam pomaga pri vsakodnevnih opravkih, čustvenih in drugih potrebah?) in službene oaze (Na koga se lahko obrnete v službi, ko potrebujete nasvet, spodbudo, pomoč?). 

V vsako oazo dodajte vsaj še en čisto nov izvir moči, ki ga boste začeli uporabljati že ta teden. Na tak način boste razširili vaše oaze.

Samo moja oazaSlužbena oaza

 

Družinska oaza
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.