Miti in resnice o stresu 

Praktična vaja

Čas za vajo: 2 minuti

Keller idr. (2011) so v svoji raziskavi ugotovili, da je visoka stopnja zaznanega stresa povečala tveganje umrljivosti za 43%. Pa vendar, povečano tveganje  je veljalo le za ljudi, ki so bili prepričani, da stres škoduje njihovemu zdravju

Podobno ugotavlja tudi Kelly McGonigal, ki pravi, da je naše dojemanje stresa, a ne stresni dogodki sami po sebi, krivo za slabe posledice stresnih dogodkov na naše zdravje in počutje. In to še ni vse: tisti ljudje, ki menijo, da so jim stresni dogodki v pomoč, da so boljši, hitrejši, bolj ustvarjalni, bodo živeli dlje!


VAJA: Ali se lahko spomnite treh situacij iz vašega življenja, ko bi bil brez stresa izid situacije za vas slabši? Napišite jih na list papirja in jih prilepite na mesto, ki ga vsakodnevno večkrat pogledate. Naj bodo opomnik, da je stres v številnih situacijah vaš zaveznik.

Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.