Misli so kot oblaki 

Vaja čuječnosti

Čas za vajo: 15 minut

VAJA: Vadba čuječnosti zahteva nekaj minut zbranosti. Udobno se namestite in ugasnite vse moteče zvoke v prostoru.

Meditacija 1:

Vaše misli in občutke si predstavljajte kot oblake. Dobro si poglejte vsako misel – oblak na vašem nebu. Ne pustite, da bi se poglobili v posamezne misli, zgolj opazujte jih. Če začnete misliti na druge stvari, pozornost nežno preusmerite nazaj na misli – oblake.

Misli – oblaki - so prišle na vaše obzorje, ostale tam nekaj časa in se premaknile naprej. Misli niso realnost – so zgolj misli. Namesto da bi jih spremenili, jih lahko le zaznate in jih pustite tam, kjer so. Po nekaj časa bodo razpadle ali odšle. Tako kot oblaki.Meditacija 2:

Vadite čuječnost med poslušanjem spodnje meditacije

Čuječnost lahko vadite na različne načine – npr. medtem ko  hodite, si ščetkate zobe, kuhate, jeste, plešete. Vedno pa tako, da  svojo pozornost usmerjate na občutke, misli, dogajanje v tistem  trenutku.

Z redno prakso čuječnosti se boste bolje zavedali vašega lastnega avtomatskega stresnega odziva. Boljša koncentracija v sedanjem trenutku vodi v močno uporabo svobodne volje v težkih razmerah. Višja stopnja samodiscipline pomaga pri oblikovanju stresnega odziva. Redna praksa vodi do nevroloških sprememb, ki olajšajo regulacijo čustev.
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.