Komunikacija = zdravje zaposlenih

Čas branja 3 minute

Trditev, s katero se nas najbrž strinja velika večina, je, da manj stresa ugodno vpliva na zdravje… Za namen današnjega druženja postavljam izhodišče, da je komunikacija orodje, s katerim si vsak od nas lahko zmanjša raven stresa in si tako vsakdanje življenje naredi bolj prijetno – doma in v službi. S komunikacijo zmanjšujemo stres in izboljšujemo zdravje na različne načine (o slednjem več ob naslednjem druženju). Ta trenutek je za vas, ki to prebirate, najbolj pomembno, da vidite, kako ustrezna oz. dobra komunikacija ustvarja in ohranja zdravje ter dobro počutje. Kar je za vas kot vodstveni kader pomembno.

Komuniciranje potrebujemo za preživetje, iz naših besed, prepričanj in čustvovanj izvira zdravilna moč za vsakega zaposlenega. Namreč, na naše zdravje, vitalnost in kakovost življenja, če zapišemo na grobo, vplivajo trije elementi nas samih – duša, um in telo.  Na naše zdravje vplivajo misli, ki jih gojimo, naša čustva in občutki, nivo naše energije oz. volje do življenja oz. radosti, ki jo premoremo, in stanje našega fizičnega telesa ter našega materialnega sveta.

Vi kot vodstveni kader imate nalogo, da poiščete ustrezen način komunikacije, ki bo rezultiral v ohranjanju in ustvarjanju dobrega zdravja in počutja vaših zaposlenih in posledično vašega podjetja. Nihče drug ni dolžan poskrbeti za podjetje… Ta resnica pogosto ne gre ravno v uho, ker vam nalaga odgovornost za rezultate. Zavedajte pa se, da ta resnica istočasno daje moč in zagon, da vi oblikujete vsakdanja življenja (na delovnem mestu ali pa doma). Vi ste tisti, ki se lahko odločite in poskusite z ugodno komunikacijo ustvariti boljše podjetje.
An image
Ker smo ljudje zapletena bitja in ker nemalokrat težko razumemo že sami sebe, kaj šele da bi lahko naše misli, ideje in čustva na razumljiv način sporočili drugim, se v procesu komunikacije pojavijo določene motnje ali ovire. Da pa lahko motnje in ovire uspešno odpravimo, se moramo zavedati vzrokov oziroma nastankov ovir, ki so se pojavile pri komunikaciji. Če se pojavijo težave pri komunikaciji, je pomembno, da se poslužujemo aktivnega poslušanja sogovornika oziroma sogovornikov, da uporabimo določene neverbalne znake in preprost jezik, da spodbujamo dajanje povratnih informacij. Nemalokrat pa se lahko iz motenj pri komunikaciji razvijejo konflikti, zato je dobro, da takoj, ko opazimo že najmanjšo oviro, ukrepamo, saj se bomo lahko le na takšen način izognili konfliktom .

Dobra komunikacija pomembno vpliva na pripadnost in predanost zaposlenih organizaciji.
V primeru nezadostne komunikacije je pri zaposlenih moč zaslediti višjo raven stresa.
Vpliv uspešne komunikacije na zaposlene ni odvisen od kulture ali rase, ampak ima univerzalen pomen.
Uspešna komunikacija pozitivno vpliva na organizacijsko kulturo, ki se vzpostavi na delovnem mestu, samo delovno okolje in dobri medsebojni odnosi pa vplivajo na zdravje zaposlenih.
Avtorji: 
  • doc. dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
  • Kompetenca, Prebujamo odličnost

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.