Kolo življenja 

Praktična vaja

Čas za vajo: 8 minut

Na spodnjem diagramu orišite svoje zadovoljstvo z vsakim od 8 področij v vašem življenju:


Zdravje (zadovoljstvo s telesnim in duševnim zdravjem)
Družina in prijatelji (zadovoljstvo s količino in kakovostjo družinskih in prijateljskih odnosov)
Romantično življenje (zadovoljstvo s partnerjem oziroma z njegovim neobstojem)
Osebna rast (zadovoljstvo s tem, kdo ste kot oseba, in s priložnostmi za osebni razvoj)
Zabava, rekreacija (zadovoljstvo s priložnostmi za zabavo, rekreacijo in druge hobije)
Fizično okolje (zadovoljstvo s krajem bivanja, bivalnimi razmerami, življenjskim okoljem)
Delo, kariera (zadovoljstvo z delovnimi nalogami, možnostjo napredovanja, kariero)
Finance (zadovoljstvo z denarjem, s katerim razpolagate)


VAJA 1: Na lestvici od 0 do 10 za vsako področje s piko ali križcem označite, do katere mere ste zadovoljni s tem področjem. Ocena 0 pomeni, da s tem področjem celoti niste zadovoljni, ocena 10 pa pomeni, da ste s tem področjem v celoti zadovoljni. Na koncu pike oz. križce na posameznih področjih povežite med seboj s črto, tako da dobite pajkovi mreži podoben vzorec.


Visoka ocena na določenem področju sporoča, da ste s tem področjem zadovoljni in tu v glavnem ne čutite veliko stresa. Nizka ocena na določenem področju pa sporoča nezadovoljstvo v življenju in nakazuje potrebo po spremembi na tem področju. Na tem področju verjetno občutite veliko stresa.

VAJA 2: Sedaj ponovno poglejte področja, ki vam povzročajo stres. V okvir spodaj zapišite, kaj je v zvezi s tem področjem v vaši moči, da spremenite, in zunaj okvira, kaj ni v vaši moči.

                              V moji moči                                                                                        Ni v moji moči

        

Na številne okoliščine v našem življenju lahko sami vplivamo, na druge pa ne. V prihodnjih tednih zavestno izboljšajte kritična področja v vašem življenju skladno s tem, kar je v vaši moči. Potem preverite, ali na teh področjih občutite manj stresa.
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.