Kako prepoznati pomanjkanje spanja pri zaposlenih in kako podpreti sodelavce s spalnimi težavami?

Članek

Čas branja: 5 minut

Pomanjkanje spanja je eden od najhitreje rastočih problemov sodobne družbe, ki se odraža na vseh področjih življenja. Poleg kognitivnih, socialnih in zdravstvenih učinkov, ima vedno bolj opazne posledice tudi v poslovnem svetu. Različne težave s spanjem so med zaposlenimi vedno bolj pogoste in po raziskavah prizadenejo od ene tretjine do skoraj polovico vseh odraslih oseb.

Danes redko kdo med zaposlenimi redno dosega priporočenih 8 ur spanja na noč. Raziskava mednarodne poslovne šole Hult iz leta 2016, v kateri je sodelovalo 1060 zaposlenih, je pokazala, da ti v povprečju spijo približno nekaj več kot 6 ur. Pri tem pa se niso pokazale bistvene razlike v starosti in hierarhiji zaposlenih. Redno spanje manj kot sedem ur na noč je povezano z oslabljenim delovanjem imunskega sistema, debelostjo, diabetesom, hipertenzijo, boleznimi srca in ožilja, možgansko kapjo in depresijo. Spanje manj kot sedem ur na noč je povezano z zmanjšano delovno zmogljivostjo, več napakami in večjim tveganjem za nesreče. Zato je zelo smiselno, da tako zaposleni kot delodajalci več pozornosti namenijo tudi težavam s spanjem.

ZNAKI POMANJKANJA SPANJA PRI ZAPOSLENIH
Kot najpogostejši posledici pomanjkanja spanja pri delu sta se v omenjeni raziskavi pokazala pomanjkanje pozornosti in podaljšan čas za dokončanje delovnih nalog. Oboje je močno povezano z delovno uspešnostjo. Za občasno pomanjkanje spanja so značilni tudi daljši reakcijski čas, glavoboli in bolečine v želodcu. Kronično pomanjkanje spanja pa povzroča hude zdravstvene težave, ki povečujejo odsotnost z dela. Posledice so opazne tudi pri medosebnih odnosih, motivaciji za sodelovanje in povečanem občutku stresa.


PODPORA ZAPOSLENIM S SPALNIMI TEŽAVAMI
Obseg problema, vloga dejavnikov poklicnega tveganja (npr. izmensko delo, potovanja v druge časovne pasove) ter potencialne poklicne posledice so dober razlog, da delodajalci naslovijo problem pomanjkanja spanja v programih za promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu ter zaposlene spodbudijo k ustreznim spalnim navadam. Zato bodo v nadaljevanju tega članka opisani načini podpore, ki jo lahko zagotovijo delodajalci in strokovnjaki za zdravje pri delu, ter informacije, ki jih je treba vključiti v programe promocije zdravja na delovnem mestu.
  1. Ozaveščanje: Zaposlenim je potrebno celostno predstaviti problem pomanjkanja spanja, v smislu, da bodo razumeli pomen spanja za njihovo zdravje, dobro počutje in delovno uspešnost. Vsi zaposleni, še posebej tisti, ki se ukvarjajo z varnostno občutljivimi deli, se morajo zavedati, da pomanjkanje spanja povečuje tveganje za napake, ki lahko vodijo do nesreč doma, v službi in na cesti.
  2. Ugotavljanje vzrokov nespečnosti: Če je nespečnost posledica nekega zdravstvenega stanja (npr. bolečine, tesnobe, depresije, spalne apneje, ipd.), je osebo potrebno napotiti k zdravniku. V primeru, da gre za poklicni vzrok nespečnosti (npr. izmensko delo, poklicne obremenitve, poslovna potovanja, konfliktni na delovnem mestu, ipd.) pa osebi lahko pomagamo prepoznati vir težave in vzpostaviti stanje, ki bo ugodnejše za izboljšanje spalnih navad.
  3. Skrb za varnost pri delu: Zaposlene je treba spodbujati, da o kakršnih koli težavah s spanjem poročajo svojemu nadrejenemu. Vodje pa je treba opozoriti na njihovo dolžnost skrbnega ravnanja, ne samo za zdravje, varnost in dobro počutje posameznega delavca, temveč tudi za druge, ki bi lahko bili ogroženi, če obstajajo pomisleki glede njegove sposobnosti za delo.
  4. Spodbujanje dobre spalne higiene: To vključuje zdravo spalno rutino, sprostitev pred spanjem, redno gibanje, spanju prijazno prehranjevanje in ustrezno spalno okolje.
  5. Usmerjanje k iskanju ustrezne pomoči: Zaposlene je potrebno seznaniti, kakšne oblike pomoči so jim na voljo v okviru podjetja. Če vzrok težave ni povezan z delom in delovnim okoljem, je osebo potrebno napotiti k zdravniku. Pri tem nam je lahko v pomoč Epworthova lestvica dnevne zaspanosti, ki smo jo spoznali v eni od vaj in pokaže, kdaj je smiselno poiskati zdravniško pomoč. Gre za smo-ocenjevalno lestvico, ki je prosto dostopna na spletu.

Težave s spanje so na splošno vedno bolj pogoste. Pri zaposlenih lahko močno vplivajo na uspešnost pri delu, zato to ni le njihov problem, ampak vedno bolj tudi problem delodajalcev. Pomembno je, da se zavedamo možnih poklicnih vzrokov za težave pri spanju, da jih ustrezno ovrednotimo in poskusimo čim bolje obvladati njihova tveganja v izogib utrujenosti na delovnem mestu. Potencialni vpliv pomanjkanja spanja zaposlenih na poslovanje podjetja bi moral biti zadostni razlog za omogočanje izobraževalnih vsebin o pomenu spanja za zaposlene ter zagotavljanje ustrezne podpore pri reševanju teh težav.

Avtorica: Darinka Radoja, univ. dipl. biopsih.

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.