Kako do učinkovite komunikacije na delovnem mestu

Čas branja 3 minute

Podjetja vlagajo v komuniciranje navzven, na noben način pa podjetje ne sme zanemariti notranje komunikacije. Ovire v komunikaciji na delovnem mestu je potrebno odpraviti in uvesti nove učinkovite vzorce.

Monika Šmit piše, da je vizionarstvo eden od najpomembnejših korakov v procesu sprememb. Dobra vizija pomaga ljudem v organizaciji, da vedo, kam gredo. Voditelji imajo nalogo komunicirati vizijo do ljudi v organizaciji. Dr. Musek Lešnik pravi, da je v času, ko je komuniciranje prevzelo neštete raznovrstne oblike, notranja komunikacija v mnogih podjetjih milo rečeno zanemarjena.
Učinkovite komunikacijske strategije in prakse imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju vrhunskih rezultatov podjetja. Brez pretoka informacij, znanja in razumevanja so pogoji za uspeh dosti manj obetavni. Takšne učinkovite komunikacijske strategije zaznamuje:
 • izmenjava jasnih in konsistentnih sporočil med vsemi deli podjetja,
 • preprostost, neposrednost in hitrost pretoka informacij z minimalnim številom filtrov in interpretacij,
 • energičnost, inspirativnost,
 • uporabnost, človeškost, prijaznost,
 • gibljivost informacij, idej, predlogov, usmeritev, povratnih informacij navzdol in navzgor, levo in desno, po vseh delih in nivojih podjetja,
 • kombiniranje različnih komunikacijskih kanalov,
 • klima zaupanja in odprtosti.
Seveda pa vse našteto ne zadošča, če nimate potrebnih komunikacijskih spretnosti. Vedite, da se je učinkovitega komuniciranja moč naučiti.

Kajti, bolj ko bodo delavci nezadovoljni, več energije in oseb bo potrebnih, da boste posameznike obvladali in jih skupaj z vami pripeljali do cilja. S pravo komunikacijo si boste kot vodja prislužili spoštovanje zaposlenih. (P)ostati morate vodja, ki ga zaposleni spoštujejo. Menedžerjem bo uspelo, če bodo svojo »šefovsko« vlogo opustili in postali vodje, ki jih bodo zaposleni spoštovali.

Za današnje druženje vam navajam nekaj preprostih korakov v razmislek:
 • Šef ima moč, vodja ima vpliv.
 • Šef je odvisen od položaja avtoritete (hierarhija), vodja ohrani avtoritarnost zaradi samega sebe (lastne osebnosti).
 • Šef vzbuja strah in zahteva spoštovanje, vodja nudi in prinaša spoštovanje.
 • Šef pravi: »Jaz bom«, vodja pravi: »Mi bomo«.
 • Šef pokaže, kdo je napačen, vodja pokaže, kaj je napačno.
 • Šef ve, kako bi bilo treba narediti, vodja ve, kako se dela.
 • Šef doseže, da ljudje delajo. Vodja doseže, da si ljudje želijo delati. (O'Connor, J., 1998, Leading with NLP. London, Thorsons)
Avtor: doc. dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.