Imate notranjega kritika? 

Praktična vaja

Čas za vajo: 3 minute

VAJA: Spodaj je navedenih nekaj pogostih - disfunkcionalnih - prepričanj, ki jih imajo ljudje o sebi in ki se pogosto pojavijo, ko so napeti. Ker so to avtomatične misli, na pojav teh pogosto nimamo vpliva. Še več, včasih se jih niti ne zavedamo oz. se jih zavedamo šele z nekaj vaje, ko smo pozorni na to, kaj si rečemo, ko smo pod pritiskom. Obkrožite tista, ki bila lahko veljala za vas.

- Nikoli mi ne bo uspelo.

- Res sem nesposoben.
- Če želim uspeti, se moram bolj potruditi od ostalih. 
- Slabe stvari se vedno zgodijo meni.
- Ne zaslužim si boljšega življenja.
- Nič nisem vredna. 
- Samo, če bom naredila 100%, bo dovolj dobro.
- Jaz sem bedak.
- Grozno sem netalentirana za tole.
- Meni to (neka veščina) ni nikoli šlo dobro.
Se domislite še kakega drugega svojega nekoristnega prepričanja, ki ga imate o sebi in ki vam otežuje boljše shajanje v stresnih situacijah? Zapomnite si ga in naslednjič, ko si ga izrečete, pomislite na to, da vam ga ni treba več upoštevati.
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.