Evalvacija procesa razvoja zdravega psihosocialnega okolja 

Praktična vaja


EVALVACIJA S STRANI ZAPOSLENIH
V tej fazi se odločite, na kak način boste z zaposlenimi ovrednotili uspešnost uvedenih ukrepov. To lahko storite denimo preko anonimnega vprašalnika ali pa na rednih skupinskih sestankih. Vprašanja, ki jih je potrebno nasloviti, vključujejo:
 • Katere rešitve dobro delujejo in izboljšujejo delovno okolje?
 • Ali zaposleni zaznavajo, da se je raven njihovega stresa na delovnem mestu znižala?
 • Ali so se pri uvedbi ukrepov pojavile kake nepričakovane posledice – pozitivne ali negativne? Katere?
 • Ali so ukrepi delovali za vse zaposlene?
 • Ali je bil predviden časovni okvir (časovnica) uvedbe ukrepov ustrezen za uspešno implementacijo ukrepov?
 • Kateri so bili razlogi, da so bile nekatere rešitve bolje sprejete kot druge?
 • Kateri so bili razlogi, da se nekaterih ukrepov ni dalo uvesti? Katere so možne rešitve, da bi se to v prihodnje vseeno zgodilo?


EVALVACIJA PROCESA
V tej fazi boste s svojo ekipo promotorjev ovrednotili celoten proces uvedbe psihosocialnih ukrepov. Namen je ugotoviti, kaj se lahko iz celotnega cikla naučite in naslednjič naredite bolje. Ne obupajte, če vam več ukrepov ni (povsem) uspelo: važno je, da ste začeli ukrepati in naslednjič boste vedeli, kaj narediti drugače. Važno je, da uvedbo zdravega psihosocialnega okolja vidite kot kontinuiran proces.

V pomoč pri evalvaciji vam bodo naslednja vprašanja:
 • Kaj je šlo dobro pri implementaciji ukrepov?
 • Kaj je potrebno v prihodnje drugače narediti?
 • Ali je bila uporabljena metoda ocene tveganj primerna? Je ujela najbolj kritična tveganja?
 • So bili zaposleni udeleženi v procesu in imajo občutek lastništva nad procesom in ukrepi?
 • Kaj se da narediti v prihodnje, da bodo zaposleni (tudi) v prihodnje informirani in bodo sodelovali v spremembah?
 • Ste kot vodja ali promotor zdravja naredili vse, da bi ukrepi zaživeli?
 • Kako boste zagotovili, da bodo spremembe, ki ste jih uvedli, trajne?

Nato periodično preverjajte, kateri dejavniki lahko vplivajo na uspeh vaših ukrepov, ter se zaposlenim zahvalite za njihov prispevek pri uvedbi ukrepov, s tem se bo povečala tudi njihova motivacija za nadaljevanje skupnega dela.

Čas za implementacijo te faze: 2 – 3 tedne.
Avtorica: dr. Ana Arzenšek, univ. dipl. psih., UP FM, prirejeno po brošuri Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.