Ali ste zaspani?

Kratek test

Čas za test: 5 minut

Epworthova lestvica zaspanosti se uporablja za določanje stopnje zaspanosti podnevi in pove, kako verjetno je, da bi se v sledečih situacijah ne le počutili zaspano, ampak celo zadremali ali zaspali. Situacije naj se nanašajo na vaše običajno življenje v zadnjih dveh tednih. Tudi, če se v teh situacijah niste znašli, si poskušajte predstavljati, kako bi vplivale na vas.

NAVODILO: pri reševanju spodnjega vprašalnika uporabite naslednjo lestvico in vpišite najprimernejšo oceno za vsako od naštetih situacij:
0  - NIKOLI:   kadar v ponujeni situaciji nikoli ne zadremate ali zaspite.
1  - MAJHNA MOŽNOST:   kadar je majhna možnost, da v ponujeni situaciji zadremate ali zaspite.
2 -  ZMERNA MOŽNOST:   kadar je zmerna možnost, da v ponujeni situaciji zadremate ali zaspite.
3 -  VISOKA VERJETNOST:   kadar je visoka možnost, da v ponujeni situaciji zadremate ali zaspite.

     

Rezultat več kot 10 točk, vas uvršča med zaspane, rezultat več kot 18 točk pa med  zelo zaspane.
Doseženo število 10 točk ali več, naj sproži razmislek o nezadostni količini spanja, izboljšanju higiene spanca ali o posvetu pri  zdravniku.
Avtorica: Darinka Radoja, univ. dipl. biopsih.

Projekt omogoča:

Partnerji projekta:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.